เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนท่ามะนาว

 

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2559 นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต หนองสาหร่าย เลี้ยงอาหาร เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24