ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสาหร่าย จาก อบต.หมื่นไวย

 

ทีมเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ต.หมื่่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

อบต.หนองสาหร่าย

โดยนายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสุขสวัสฎ์ วงษ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับ

ณ ห้องประชุมอบต.หนองสาหร่าย 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24