รณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และชี้แจงรายละเอียดของความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถไปต่อได้ (โรงเรียนไตรรัตน์และโรงเรียนคลองยาง)

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24