อบต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงานวิธีการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

นายมิชา พงษ์สว่าง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วย นายสุขสวัสฎ์ วงษ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย ต้อนรับคณะดูงานจากอบต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

มาศึกษาดูงานวิธีการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย วันที่ 19 สิงหาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24