อบต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มาศึกษาดูงาน

 

 

อบต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มาศึกษาดูงานอบต.หนองสาหร่าย ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน 

โดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับ

วันที่ 15 กันยายน 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24