อบต.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน

 

อบต.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน อบต.หนองสาหร่าย ในโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

โดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  วันที่ 25 กันยายน 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24