ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2559

 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2559

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมน่านฟ้า ที่ครัวน่านน้ำ

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24