ประชาคมแผนพัฒนา4ปี

 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ออกประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี

ประมวลภาพวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559

หมู่ 2 บ้านโคกสง่า
หมู่5 บ้านซับหวาย
หมู่8 บ้านผัง 2

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24