ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หน้าถ้ำ เข้าศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย รองนายกสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ร่วมให้การต้อนรับ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24