โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการปลูกพืชผล

โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการปลูกพืชผล
นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการปลูกพืชผล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ม.18 บ้านหลักเขต
โดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24