ต้อนรับคณะศึกษาจากอบต.ท่าเรือ จ.สตูล

ต้อนรับคณะศึกษาจากอบต.ท่าเรือ จ.สตูล
กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 นายบรรจง ฟังสันเทียะ และชาวบ้านซับหวาย ม.5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ท่าเรือ จ.สตูล
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนอง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24