โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ปี 2560 "หนองสาหร่ายเกมส์ 2017"

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ปี 2560 "หนองสาหร่ายเกมส์ 2017"

coolผลการแข่งขันlaugh

- ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เจ๊แม็ททีม บ้านโคกสง่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านฝายมอญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านท่ามะนาว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านเฉลิมราษฎร์

- แชร์บอลหญิง รุ่นประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เจ๊แม็ททีม บ้านหนองจาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านเขาน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโนนป่าติ้ว และ เจ๊แม็ท บ้านโคกสง่า

- เปตองชาย รุ่น ประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านคลองยาง ส.ยางสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เจ๊แม็ท บ้านโคกสง่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองจาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านโนนป่าติ้ว

- เปตองหญิง รุ่น ประชาชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเขาน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เจ๊แม็ท บ้านโคกสง่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านคลองยาง ส.ยางสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านบ้านหนองคู

- ฟุตบอลชาย 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Noname ส.ยางสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านท่ามะนาว

- ฟุตบอลชาย 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านคลองยาง

- วอลเลย์บอลชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนปากช่อง 2

- วอลเลห์บอลหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนปากช่อง 2

- เปตองชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนปากช่อง 2

- เปตองหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนปากช่อง 2

- เปตองชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับหวาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

- เปตองหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับหวาย


 

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24