ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

     yes ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร yes    

โดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ

เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ณ บ้านซับหวาย ม.5 ต.หนองสาหร่าย

วันที่ 31 มีนาคม 2560

   

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24