ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

  cheeky        ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร    cheeky       

โดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้

นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ

เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ณ อบต.หนองสาหร่าย

วันที่ 31 มีนาคม 2560

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24