อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบินที่1 ร่วมกันบรรเทาภัยแล้งแจกจ่ายน้ำให้กับม.19 บ้านคลองทราย ต.หนองสาหร่าย

   devilอบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบินที่1    

    ร่วมกันบรรเทาภัยแล้งแจกจ่ายน้ำให้กับม.19 บ้านคลองทราย ต.หนองสาหร่าย   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24