พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอปากช่อง

 

 

 

นายก มิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ รองนายยก สมศักดิ์ ใจเย็น

เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอปากช่อง

ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24