รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
กิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นากยกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง และ ทีมงาน อบต.หนองสาหร่าย ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหนองคู หมู่ 4
ทางทีมงานป้อนกันฯ งานกู้ชีพ และกองช่าง เร่งเข้าขนของชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านหนองคู เนื่องจากน้ำในลำตะคลองเริ่มหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้เฝ้าระวัง! บ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบอ่างลำตะคลอง ....
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ได้นำทีมพนักงาน อบต. ได้ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว บริเวณคุ้มผึ้งหลวง ทำความสะอาด ถนน บ้านเรือนประชาชน และเก็บขยะที่ขวางลำน้ำ
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 4
แจ้งเตือน 🔈 ขณะนี้น้ำท่วม บ้านฝายมอญ บางส่วนแล้วประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองหินลับ ขอเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภาวะน้ำหลาก
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การฝึกอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำทางด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงไข่ผำ ในวงบ่อซีเมนต์
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการค้นหากระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลหนองสาหร่าย กิจกรรมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหนองสาหร่าย
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563"
กิจกรรม"ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ" ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว)
กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ในการปลูกต้นทองอุไร พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ณ หมู่ 16 บ้านฝายมอญ
มอบถุงยังชีพจำนวน 10 ชุดแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 (COVID-19)
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง
จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.) ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ล่องเรือเก็บขยะลำตะคลอง ในวันที่ 22 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.)
สืบสานประเพณีวันลอยกระทง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562
กองช่าง ออกพื้นที่เพื่อตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันดูแล ขอบคุณจากใจคะ
โครงการ สอจร.ระยะที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
อบตหนองสาหร่าย ร่วมด้วยกับ#นายอำเภอปากช่อง ได้ช่วยเหลือคุณยายทุม ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ บ้านคลองยางหมู่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง
โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย เรียนรู้นอกสถานที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการฝึกอบรมสัมนา การบริหารงานของผู้บริหาร อบต.หนองสาหร่าย และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลหนองสาหร่าย ปี 2562 ณ วัดซับหวาย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะลำตะคอง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการ เยาวชน คนเก่งคนดี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รับคณะประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
อบรมการประกวดหนังสั้น ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรม EMS rally
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ เวลา๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคนปากช่อง ร่วมในพิธีโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเปิดป้ายโครงการฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นช้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
กิจกรรมตักบาตรเทียน 🙏🙏 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดถ้ำพระธาตุ
ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมหัวข้อ “สร้างประโยชน์ต้นทางลดขยะสร้างรายได้ปลายทาง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ”
การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 1 เดือน 2 โรงเรียน
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชมรมผู้พิการในเขตตำบลหนองสาหร่าย
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 8 มีนาคม 2560
โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดิน
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่1 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาจากอบต.ท่าเรือ จ.สตูล
โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการปลูกพืชผล
ต้อนรับคณะศึกษาจากอบต.ลุโบะบายะ จ.นราธิวาส
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 5 จ.ปทุมธานี) และเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 25 มกราคม 2559 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24