ประชาสัมพันธ์จากแขวงการทาง ที่ 2 ด้วยนะครับบริเวณสะพานทางต่างระดับหนองสาหร่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24