ระวัง #โรคหัด หากมีไข้สูง 🌡และมีผื่นนูนแดงที่ใบหน้า 👉ควรรีบพบแพทย์ทันที 👨‍⚕️👩‍⚕️

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24