ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24