โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน
 
    นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยนายจิรชาติ เฉยสวัสดิ์ เลขานุการนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 
    เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเปิอดตลาด AEC งานประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน ปีที่ 1 ให้กับบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้เกิดทักษะ มีความมั่นใจในการใช้ภาษา และเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ลูกจ้าง ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24