โครงการติดตั้งไฟกระพริบ ประจำปี 2558

      

     

ดำเนินการติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 23 จุด ในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ 5, 7, 11, 18, 22, 23 และ หมู่ที่ 25

ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24