โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558

 

   

     

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย , นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ โดยมีการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 

ณ วัดโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24