โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559

  

  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่ายได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองสาหร่ายมาร่วมกิจกรรม
ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24