โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัข

 

โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัข
ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธมงคล
อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24