โครงการแว่นแก้วตาใส

  

 

  

  

 

 

โครงการแว่นแก้วตาใส 
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ โรงพยาบาลเมโมเรีบล ตรวจวัดและตัดแว่นตาฟรีให้กับชาวบ้านในเขตตำบลหนองสาหร่าย ช่วงเช้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นิคมลำตะคองและช่วงบ่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ในวันที่ 28 มกราคม 2558

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24