โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมาชิก หน่วย ems

               ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน * EMS RALLY โครงการฟื้นฟูทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน เขตอำเภอปากช่อง ประจำปี 2559 * ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลปากช่องนานา ณ สนามบินเล็ก กลางดง ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีม EMS ในอำเภอปากช่อง เข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม

              1.หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาฯปากช่อง
              2.กู้ชีพเทศบาลตำบลหมูสี
              3.กู้ชีพ อบต.หนองสาหร่าย
              4.กู้ชีพอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
              5.กู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคล
              6.กู้ชีพเทศบาลตำบลวังไทร
              7.กู้ชีพ อบต.คลองม่วง


ผลการแข่งขันในครั้งนี้ 
อันดับที่ 1 หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาฯปากช่อง
อันดับที่ 2 กู้ชีพ อบต.หนองสาหร่าย
อันดับที่ 3 กู้ชีพเทศบาลตำบลหมูสี

 

              

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24