ศึกษาดูงาน

อบต.ตะโละหะลอ มาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและพนักงานจ้าง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24