พิธีมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาตำบลหนองสาหร่าย

 

 

พิธีมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาตำบลหนองสาหร่าย โดยมีรองนายกสมศักดิ์ ใจเย็น และรองนายกสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ เป็นตัวแทนนายกมิชา พงษ์สว่างเป็นตัวแทนมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24