เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองยาง

  

       

 

เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง จำนวน 400 คน วันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของท่านนายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ได้พบปะนักเรียนภายในตำบลหนองสาหร่าย สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก และอิ่มใจสำหรับผู้ให้

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24