ศึกษาดูงาน

 

อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหลักเขต หมู่ 18 ต.หนองสาหร่าย 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 10 มีนาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24