โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

  

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย เปิดจุดบริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24