ร่วมงานพิธีการแถลงข่าวงานน้อยหน่า
 
 
 
นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย ร่วมงานพิธีการแถลงข่าวงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่องประจำปี 2559
ณ หอประชุมอำเภอปากช่อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24