ร่วมอนุรักษ์ลำตะคอง

นายมิชา พงษสว่าง นายกอบต. หนองสาหร่าย มอบหมายให้นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายก อบต หนองสาหร่าย ร่วมอนุรักษ์ลำตะคอง ที่ ม 12 บ้านเขาน้อย ตำบลหนองสาหร่าย

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24