โครงการค้นหาคนเก่งด้านสารสนเทศ

 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุขสวัสฎ์ วงษ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย กล่าวรายงาน เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน และให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ที่ก้าวไกล ให้เด็กได้กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความสามัคคี ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24