โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย กล่าวรายงาน  ณ บ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24