โครงการอบรมพัฒนาการความรู้สู่อาเซียน

 

โครงการอบรมพัฒนาการความรู้สู่อาเซียน จัดกิจกรรม ณ รีสอร์ทฟาวน์เทนทรี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24