บ้านฉันมีดี. วันของดีเมืองปากช่อง

 

บ้านฉันมีดี. วันของดีเมืองปากช่อง จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 และมีงานวันของดีเมืองปากช่องระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฏาคม 2559 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ฯ กิจกรรมแข่งทำผัดหมี่ ฯลฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจำปี 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24