พิธีทำบุญและทอดผ้าป่า ณ บริเวณพื้นที่รองรับ (มอปลาย่างใหม่ )

 

 

   

    โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอสีคิ้ว นายอำเภอปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24