รับคณะศึกษาดูงาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี โดยพาศึกษาดูงาน ที่อบต.หนองสาหร่าย , โรงไฟฟ้าชลภาวัฒนา , อ่างเก็บน้ำลำตะคอง วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24