โครงการอัคคีภัย ป้องกันได้ ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านซับหวาย

 

   

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านบ่อทอง

  

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

  

ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

  

  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24