ประชุม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย

ประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัดถ้ำพระธาตุ  ในการประชุมครั้งนี้ มี ผู้นำชุมชน สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ในการนี้ยังได้รับความสนใจจากองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ คือ

            1.ลานมันเกษมทรัพย์ 

            2.เดอะปาซเขาใหญ่

            3.นายปรมินทร์ โรจนมงคลกุล (ที่ปรึกษานายก อบต.)

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24