โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายก อบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว พร้อมด้วย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสุขสวัสฎ์ วงษ์เตชะ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ทหาร และประชาชน 
เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี 
ณ บ้านเขาเสด็จ ม.23 ต.หนองสาหร่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24