โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

  

 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างอัตลักษณ์ให้กับตำบลหนองสาหร่ายและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยเชิญชวนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด

ณ วัดถ้ำพระธาตุ หมู่ที่ 20 บ้านหนองช้างตาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน สมาชิกสภาทุกหมู่ ลานมันเกษมทรัพย์ ลานมันสวนแก้ว โรงแรมเดอะปาซเขาใหญ่ 

พี่แอน ร่วมกับสมาคมเซฟเขาใหญ่ กลุ่มกัลยาณมิตร กลุ่มรักษ์ลำตะคอง โรงแรมฟาวเทนทรี

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และโรงเรียนพาณิชยการปากช่อง โดยร่วมอนุเคราะห์อาหารและน้ำดื่มจำนวนมาก

 

 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ต้องขอขอบพระคุณพวกท่านอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการทำบุญครั้งนี้ พร้อมทั้งอนุเคราะห์น้ำดื่มและอาหารอย่างเต็มที่
ทางเจ้าของโครงการฯ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24