โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองสาหร่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองสาหร่าย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนภายในตำบลหนองสาหร่ายให้ความสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและห่างไกลยาเสพติด โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
1.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป 
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองจานA
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนา
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองจานB
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านฝายมอญ
2.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ รร.ไตรรัตน์วิทยาคาร B
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รร.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง1
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนปากช่อง 2
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ รร.ไตรรัตน์วิทยาคาร A
3.กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง1
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ไตรรัตน์วิทยาคาร
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นิคมชลประทานสงเคราะห์
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านบ่อทอง
4.กีฬาแชร์บอลหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ รร.ไตรรัตน์วิทยาคาร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เจ้แม็ททีม
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองจาน
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านเขาน้อย

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24