ชาวปากช่อง ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง

 

 

งค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวปากช่อง ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ด้านหน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24