ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

ณ วัดพิมพาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24