ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย ไม่สามารถเทขยะมูลฝอยทิ้งได้ เนื่องจากรถเกรดขยะของเทศบาลปากช่องเกิดชำรุด อยู่ในระหว่างซ่อมแซม ทำให้มีขยะมูลฝอยจำนวนมาก ล้นออกนอกบ่อขยะ จึงจำเป็นต้องงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยั่วคราว จนกว่าจะได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองปากช่องว่าสามารถนำขยะไปเททิ้งที่บ่อขยะ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24