พิธีบำเพ็ญพระ ราชกุศล สตมวาร ครบ๑๐๐วัน

 

• พิธีบำเพ็ญพระ ราชกุศล สตมวาร ครบ๑๐๐วัน
• ในหลวงรัชกาลที่๙ •๒๐•๐๑•๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24