การกำหนดชำละภาษี ประจำปี 2561

 การกำหนดชำละภาษี ประจำปี 2561

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำละภาษี วันที่ 3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
2.ภาษีป้าย กำหนดชำละภาษี วันที่ 3 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
3.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำละภาษี วันที่ 3 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561

ติดต่อสอบถาม 044-315103 ต่อ 15

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24